Skip to content
Menu
🎸 Program s dlllhočizným názvom, ale dôležitou funkciou – Program komplexnej obnovy základných umeleckých škôl a centier voľného…
publikované: 24 mája, 2024
Menej ako minútu min.
🎸 Program s dlllhočizným názvom, ale dôležitou funkciou – Program komplexnej obnovy základných umeleckých škôl a centier voľného…

Bratislava: 🎸 Program s dlllhočizným názvom, ale dôležitou funkciou – Program komplexnej obnovy základných umeleckých škôl a centier voľného častu – pokračuje!

🧑‍🏭 Aktuálne sa do finále blíži aj obnova ZUŠ na Gessayovej ulici. V prvej etape sme tu rekonštruovali sociálne zaradenia a rozšírili kapacitu niektorých učební. V druhej fáze sme asanovali starú lávku v naozaj kritickom stave a vybudovali novú, aj s ostrovčekom zelene. Terajšia tretia fáza sa týka kompletnej obnovy exteriéru, teda zatepleniu, výmene okien a dverí, fasádam, streche, zábradliam a aj okoliu budovy. Práce budú trvať do polovice júna, a ďalšie sa čoskoro začnú na vedľajšej budove centra voľného času.

✨ Naše ZUŠky a CVČ dlhé roky chátrali zvonka aj zvnútra. Pritom ide o miesta, kde vznikajú kamarátstva, rastú talenty, komunity, buduje sa vzťah ku kreativite, k umeniu a kde sa trávi čas zmysluplne. Deťom chceme poskytnúť čo najlepší základ na rozvíjanie pekných vecí bez toho, aby sa riaditelia či riaditeľky museli zaoberať nefungujúcim kúrením či zatekaním strechy.

🏯 Aktuálne sme tiež dokončili rekonštrukciu CVČ na Štefánikovej a vo finálnej fáze je aj naozaj veľká a komplexná rekonštrukcia budovy našej najstaršej Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta na Panenskej.

Viac vám vo videu povie viceprimátor Jakub Mrva je Team Bratislava.

Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook